mahsolat

فریزر رولی بسته بندی جعبه

1  

 

  30*20 35*25
تعداد در هر رول 500 250
تعداد در هر کیلو گرم 420 420
تعداد در هر کارتن 30 30