mahsolat

کیسه رکابی ساده

1

 

40*30 47*37 55*45 65*55
تعداد برگ در یک کیلو 380 280 160 90
بسته بندی بسته 25 کیلویی بسته 25 کیلویی بسته 25 کیلویی بسته 25 کیلویی